Bangkai dalam Bingkai

Aku tidak terlalu tahu

Akupun tidak begitu yakin

Namun

Setidaknya aku peduli

Kucoba membaca dan menyimak lebih pasti

Tetapi, bangkai itu belum kulihat

Baunya pun hanya tercium para ahli

Entah seperti apa bingkainya

Hingga orang-orang tak mengerti

Betapa bangkai itu telah menghapus banyak nyawa

Nyawa yang ingin berbaik hati

Membogkar bingkai yang lama tekunci

Kau tahu untuk siapa?

Kau tahu bangkai itu bak racun untuk siapa?

Indonesia

Bangsa Indonesia

Bangsa kaya raya

Bangsa yang katanya siap berperang

Ternyata terlena

Tertipu para pembingkai

Dan kau tahu bingkai itu dimana?

Saatnya bangsa ini intropeksi

Bukan diri kita

Tetapi negara kita

Buka narasi, deskripsi, eksposisi negara

Telusuri setiap abjad lengkap dengan gambarnya

Maka akan terlihat jelas

Bangkai itu terbingkai indah

Munasiroh (Infokomjar BEM FBS 2014/PB Prancis 2012)

TO THE GOOD GRACIOUS YOU

I come to this very edge of the universe

Shivering

I come to end this quest

But I end up in this

Puzzling

Maze — Your call

The only flashlight in this blink of voyage

as Magellan raised his flag

It’s all I hear

Ringin’

Your call — Home

Shall be grateful

For Your Redemption

You are

the infinite luminous star

Outshine the drained color beams

That guides

as

The blue moon shines in fog

You let the raging ocean

To calm

But — I

Forgot to breathe

I walk alone catching the pace

Looking for what I thought was You

I reach out for Your grace

But it seems to go right through

Almira G. S. Romala (Infokomjar BEM FBS 2014/Bahasa dan Sastra Inggris 2011)

Toi et Moi

Toi et moi

Toi, tu es un fils

Moi, je suis seulement une fille

Qui ne dis rien

Toi et moi

Toi, tu cours au bord de la mer

Moi, je ne fais rien dans ma chamber

Je suis une fille esseulée

Toi et moi

Nous sommes différents mais pareils

Toi, tu est esseulé dans bruyant

Moi, je suis esseulée dans silencieux

Finalement. Toi et moi

Dieu, il me fait rencontrer toi

Siti Mumtazah Nurhadifah,

PB Prancis, 2011.

 

Unsere Unterschied

Ich bin Wasser

Du bist Feuer

Können wir zusammen kommen?

Ich werde einen Weg finden

Gib mir noch Zeit

So gibt es keinen Streit

Weil wir anders sind

Wo wir nicht wie der Wind

Wie ein Regenbogen

Der hat viele schöne Farben

Egal ob wir anders sind

Weil anders schön sind

 

Dewi Masithoh Fahrur

PB Jerman, 2013.

 

Gendhing Sriwijaya  

Swaraning ratri ngungak esem nggula kalapa

Eseming salah sijining manungsa tanpa busana

Angawe kaya-kaya nggugah tirtaning rasa

Sinawang kadya narendra kang sinewaka

Ananging iku amung carita sakocapan

Sabubare keprungu Gendhing Sriwijaya

Kabeh rasa musna tanpa tapak

Mangsa kawuri dialem saiki ganti kelem

Tresna kang dipuja-puja kesiya-siya

Gogrog

Ringkih

Kumleyang kasapu angin

Pungkasane remuk kepidak lakuning pemulung tuwa

Keseret dening balung lan kulit kuru

Sejatine aku wus tanpa daya

Angenteni tuwuhing woh katresnan ana sandhuwuring ron palem

Tuwa uga jamuren

Kurugan sela kang cidra

Tanpa guna tanpa ngelingi jaman semana

Ora ngira, ora percaya

Palem kang mbok tanem saka atimu

Pranyata ambruk katrajang lakuning lathimu

Esem kang kok sebarake wektu itu

Ninggalake ilining iluh menyang segara

Nggoleki asal swaraning Gendhing Sriwijaya

Gendhing kang kaungelaken dening para dewa saka angkasa

Kairing swaraning widadari manis nitih Garuda

Disekseni Sima

Dibeksani Singa Angkasa

Prasasat nambahi ati lara

Yen pancen pungkasaning carita tresna

Pupus merga ungeling Gendhing Sriwijaya

Bakal dak tembangake gendhing iku

Minangka tandha yen sejatine

Aku isih tresna

Senadyan atiku gela keranta-ranta

Djaka Galih Surya Anggana

PB Jawa, 2012.

 

 

SMOKESCREEN

Torn the flag, stomp it

with apoplexy –

A full-blown conflagration

O! Wacky world

Like a paddy wa-gon

Full of clumsy clown

Locked by a padlock, o lord!

O! Please open the door

Knock!

Wreck the shell

Crack!

Ought to be a paragon

of pacemaker

O pacifically!

War?

A Palaver

Crusaded against a thin layer o’

Snap!

Something not a perseverance

Give me the passkey!

To flee

to

ANTEBELLUM

In concord

 

 

Almira Ghassani Shabrina Romala

Bahasa dan Sastra Inggris, 2011.